Turkse Taal


Excuses,

er is tijdelijk geen verbinding met onze database mogelijk.

Wij doen onze uiterste best de verbinding zo snel mogelijk te herstellen.

Ga naar hoofdpagina

'); } mysql_select_db($db); // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } echo "Connected successfully"; ?>0) { $obj=mysql_fetch_object($r); $ad = ucfirst("$obj->isim"); $tarih = "$obj->tarih"; }; if ($ad=="") { $q = "SELECT ad,ip FROM isimler WHERE ip='$ip'"; $r = mysql_query($q); $a=mysql_num_rows($r); if ($a>0) { $obj=mysql_fetch_object($r); $ad = ucfirst("$obj->ad"); }; }; if ($ad=="") { $q = "SELECT voornaam,ip FROM reis WHERE ip='$ip'"; $r= mysql_query($q); $a=mysql_num_rows($r); if ($a>0) { $obj=mysql_fetch_object($r); $ad = "$obj->voornaam"; $ad=ucfirst($ad); }; }; if ($ad=="") { $q = "SELECT VOORNAAM,ip,isim FROM defter WHERE ip='$ip'"; $r= mysql_query($q); $a=mysql_num_rows($r); if ($a>0) { $obj=mysql_fetch_object($r); $ad = "$obj->voornaam"; if ($ad=="") {$ad = "$obj->isim";}; $ad=ucfirst($ad); }; }; if ($ad=="") { $q = "SELECT GAD,GIP FROM gratis WHERE GIP='$ip'"; $r= mysql_query($q); $a=mysql_num_rows($r); if ($a>0) { $obj=mysql_fetch_object($r); $ad = "$obj->GAD"; $ad=ucfirst($ad); }; }; ?>

Turkse Woorden oefenen met Galgje

'; echo"Kies een Categorie van Turkse woorden:"; echo''; echo''; echo''; if($cat>""){ $list='"'; //Produceer lijst met nederlandse woorden volgens categorie $q = "SELECT nederlands FROM turkse WHERE cinsi='".$cat."' limit 100"; $r=mysql_query($q); $a=mysql_num_rows($r); if($a> 0) { while($obj=mysql_fetch_object($r)){ $obj= "$obj->nederlands"; $list=$list.$obj."\n"; }; $list=$list.'"'; }; $words = explode("\n",$list); srand ((double)microtime()*1000000); if (!isset($n)) { $n = rand(1,count($words)) - 1; } $l = trim($words[$n]); }; }; #einde eerste keer include "west.php"; #Ç=2 Ö=3 Ü=4 $word=str_replace("2", "Ç", "$word"); $word=str_replace("3", "Ö", "$word"); $word=str_replace("4", "Ü", "$word"); $word=str_replace("i", "İ", "$word"); $word=str_replace("9", "Ğ", "$word"); $word=str_replace("8", "Ş", "$word"); $word=str_replace("1", "I", "$word"); $word = strtoupper($word);$len_alpha = strlen($alpha);$links="";$max=6;# maximum number of wrong # error_reporting(0); $all_letters=$letters.$additional_letters; $wrong = 0;$word_line="";$done = 1; echo "
-------$word -- ".strlen($word); for ($x=0; $x < strlen($word); $x++) { if(strstr($all_letters, $word[$x])){ echo"wordx=".$word[$x]; if($word[$x]==" "){$word_line.="  "; }else{ $word_line.=$word[$x]; }; }else{$word_line.="_ "; $done = 0;}; }; if($l==""){ echo "

\"Fout:"; }; if (!$done) { #ABC $i=0;$j=3;include "galg.php"; #Ç $tr="Ç";include "galgen.php"; #DEFG $i=3;$j=7;include "galg.php"; #Ğ $tst="9";$tr="Ğ";include "galgen.php"; #HI $i=7;$j=9;include "galg.php"; #İ $tr="İ";$tst="1";include "galgen.php"; #JKLMNO $i=9;$j=15;include "galg.php"; #Ö $tr="Ö";$tst=$tr;include "galgen.php"; #PRS $i=15;$j=18;include "galg.php"; #Ş $tr="Ş";$tst="8";include "galgen.php"; #TU $i=18;$j=20;include "galg.php"; #Ü $tr="Ü";$tst=$tr;include "galgen.php"; #VYZ $i=20;$j=23;include "galg.php"; $nwrong=$wrong; if ($nwrong>6) $nwrong=6; echo "\n

\"Fout:\n"; echo "Vind het Turkse woord voor: ".$l." "; if($toelichting>""){echo " ($toelichting)";}; if($resim>""){echo"";}; echo"
"; if ($wrong >= $max) { $n++; if ($n>(count($words)-1)) $n=0; echo "

$word_line

"; echo "


SORRY, OPGEHANGEN!!!

"; echo "Het woord was \"$word\"
"; echo "Speel opnieuw\n"; $page = 'galgv';include "views.php"; echo "

Vandaag werd het spel: $views * verloren.

"; } else { if ($l>""){ echo "   # Fout geraden nog over: ".($max-$wrong).""; echo "

\n$word_line

\n"; echo "

Kies een letter: $links\n"; }; } ?>

"") { echo "
Luister naar de Turkse uitspraak, door op 'driehoek' knop te klikken.:"; echo "<BGSOUND SRC='/ses/".$uitspraak."'>"; }; } else { if($l>""){ $l="";$n++; # get next word if ($n>(count($words)-1)) $n=0; echo "

\n$word_line

\n"; echo "


Gefeliciteerd!!!  Je hebt gewonnen!!!

"; echo "Speel opnieuw"; $page = 'galgg';include "views.php"; echo "

Vandaag werd het spel: $views * gewonnen.

"; echo ''; }; } ?>

Momenteel $user speler(s) online

"; ?>

Taalspel om Turks te oefenen, TapuTeam Copyright 2015