7){$today=7;}elseif($today<1){$today=0;}; $bgcolor = array( "villa-4.jpg", "kusadasi_villa.jpg", "appartement.jpg","villa-1.jpg", "villa-5.jpg", "villa-3.jpg", "villa-2.jpg","mordogan.jpg" ); ?> tapu.nl

Naamval locatief - Turks

De naamval locatief, gebruikt voor de plaatsaanduiding, komt overeen met de Nederlandse voorzetsels in, aan, bij, op.
Op een vraag naar een plaats (met waar), wordt geantwoord door aan het woord -de of -da toe tevoegen.
De kleine vocaalharmonie bepaald of aan het woord -de of -da wordt toegevoegd.

Voorbeelden met de vraag:
Waar is Ayşe ? - Ayşe nerede ?

okulda

op school
plajda aan het strand
Groningen'de in Groningen
bankada bij de bank
denizde op zee
Ebru'da bij Ebru

Achtervoegsels aan namen van plaatsen of personen worden gescheiden met een apostroph.
Wanneer het woord eindigt op een harde medeklinker: ç,f,h,k,p,s,ş,t dan wordt het achtervoegsel voor de plaatsaanduiding -te of -ta.

Voorbeelden:

sokakta op straat
Utrecht'te in Utrecht
Samos'ta in Samos

Een ezelsbrug om de harde medeklinkers te onthouden is:
Efe paşa çok hasta = generaal Efe is heel ziek.