Uw Tolk
Uw vertaler

Turks - Bepaling van waaruit

Met de ablatief naamval wordt aangegeven van waaruit zich iets verplaatst (heeft).
In het Turks wordt dit aangegeven door aan het woord -den of -dan toe te voegen.
In het Nederlands wordt hiervoor het voorzetsel van of uit gebruikt.

Net als bij de achtervoegsel voor de plaatsaanduiding (-de of -da) worden de achtervoegsels (-den, -dan) volgens de regels van de kleine vocaalharmonie toegepast.

De achtervoegsel komt direkt achter het woord, bij eigennamen wordt het achtervoegsel door een apostroph gescheiden.

Eindigt het woord op een stemloze medeklinker ( h,f,p,s,t,k,ç) dan wordt de achtervoegsel (-den of -dan) -ten of -tan.

Voorbeelden: met ik kom = geliyorum

ik kom uit school

Okuldan geliyorum
ik kom van de cursus Kurstan geliyorum
ik kom uit Izmir Izmir'den geliyorum
ik kom van Necla Necla'dan geliyorum

Samen met het woord sonra (=later) kunnen deze achtervoegsels ook gebruikt worden voor het aanduiden van een later tijdstip.

Voorbeelden:

Na de les dersten sonra
Na de dans danstan sonra

Bij de volgende voorzetsels wordt deze naamval ook gebruikt:

başka behalve Fatma patatesden başka ne aliyor? Wat koopt Fatma behalve aardappels?
beri sinds On yildan beri Izmir'de oturuyorum. Ik woon sinds 10 jaar in Izmir.
ne zaman wanneer Ne zamandan beri Türkçe ögreniyorsun? Sinds wanneer leer je Turks?
itibaren vanaf Yarından itibaren kursa basliyorum. Vanaf morgen begin ik met de cursus.
önce voor Dersten önce çay içiyor. Voor de les drinkt zij thee.