Uw Tolk
Uw vertaler

Turkse Achtervoegsels

Volgorde van diverse Turkse achtervoegsels:

  • 1. Beroepsaanduiding - c*, ç*
  • 2. Meervoud - lar, ler
  • 3. Bezitsaanduiding - *m, *n, *, *m*z, *n*z
  • 4. Plaatsaanduiding - da, ta, den, ten, a, e

Afhankelijk van de grote vocaal harmonie : i, ı, ü of u komt een van deze kinkers ipv. de *.

Voorbeelden:

Van onze kebap-makers Kebapçılarımızdan
KelnerSGarsonLAR
van de KelnerSGarsonLARın
bij de KelnerSGarsonLARda
BrillemakerSGözlükçüLER
Bij mijn brillemakerGözlükçümde

Woordvorming Turkse Les Ontkenning