Uw Tolk
Uw vertaler

Turks Les - Bijvoeglijke naamwoorden

Met het bijvoeglijke naamwoord wordt een eigenschap van een object aangegeven.
Net zoals in het Nederlands worden de bijvoeglijke naamwoorden voor het zelfstandige naamwoord gezet, echter als het lidwoord bir (een) gebruikt wordt dan komt het naamwoord voor het lidwoord.

Korte lijst met Turkse bijvoeglijke naamwoorden:

Nederlands Turks
goed iyi
slecht kötü
mooi güzel
lelijk çirkin
goedkoop ucuz
duur pahalı
heet sıcak
koud soğuk
zoet tatlı
zout tuzlu
nieuw yeni
oud eski
jonggenç
oudyaşlı
dappercesur
lafkorkak
wakkeruyanık
slaperiguykulu
donker karanlık
helder açık

Voorbeelden met Turkse Bijvoeglijke Naamwoorden:

Nederlands Turks
koud water soğuk su
een goedkoop hotel ucuz bir otel
lelijke eend çirkin ördek
een goede vriend iyi bir arkadaş
dure auto pahalı araba
oude man yaşlı adam
oude broek eski pantalon

Trappen van vergelijking

Om de sterkte van een bijvoeglijk naamwoord aan te geven wordt het bijvoeglijk naamwoord niet vervoegd maar er komt bij de vergrotende trap het woord daha en bij de overtreffende trap het woord en ervoor.

Voorbeelden:

Stellende trap

Vergrotende trap Overtreffende trap
groot
büyük
groter
daha büyük
grootst
en büyük
langzaam
yavaş
langzamer
daha yavaş
langzaamst
en yavaş
goed
iyi
beter
daha iyi
best
en iyi
veel
çok
meer
daha çok
meest
en çok
... ("voor")
önce
eerder
daha önce
eerst
en önce
helder
berrak
helderder
daha berrak
helderst
en berrak

Turkse Meervoudsvorming Turkse Les Turkse Persoonsnaamwoorden