Uw Tolk
Uw vertaler

   

Ontkenning in het Turks

Om in het Turks een ontkennende zin te maken wordt het werkwoord met -m vervoegd.

Deze vervoeging komt voor alle andere achtervoegsels direkt na de werkwoordstam.
Bij werkwoorden in de tegenwoordige tijd wordt de vervoeging mbv. de grote vocaalharmonie
gevormd dwz. met een mi - -mu of -

Voorbeelden met ontkenning in de tegenwoordige tijd:

Vandaag kom ik nietBugun gelMIyorum
Zij wonen hier niet Burada oturMUyorlar

Bij werkwoorden in de onbepaalde tijd wordt de vervoeging mbv. de kleine vocaalharmonie gevormd dwz. met een me of -ma

Voorbeelden met ontkenning in de onbepaalde tijd:

komengelmek Niet komengelMEmek
begrijpenanlamak Niet begrijpen anlaMAmak

Er komt geen klemtoon op ontkennende vervoeging maar op de lettergreep ervoor.

ZIJN en HEBBEN in de Turkse taal

In het Turks zijn er geen werkwoorden voor zijn en hebben.
- De ontkenning van zijn wordt in het Turks met het woord : DEğIL gevormd.
- De ontkenning van hebben wordt in het Turks met het woord : YOK gevormd.