Uw Tolk
Uw vertaler

Turks - Toekomstige tijd

De eenvoudige toekomstige tijd wordt in het Turks gevormd door het achtervoegsel -ecek of -acak , afhankelijk van de kleine vocaalharmonie.
Eindigt de achtervoegsel voor de persoonsvorm (die na de tijdsvorm komt) op een klinker dan wordt uit de k van -ecek, -acak een ğ.

Voorbeelden:

schrijven yazmak
ik zal schrijven yaz-acağ-ım
jij zult schrijven yaz-acak-sın
zij,hij,het zal schrijven yaz-acak
wij zullen schrijven yaz-acağ-ız
jullie zullen schrijven yaz-acak-sınız
zij zullen schrijven yaz-acak-lar

Eindigt de stam van het werkwoord op een klinker dan wordt een y tussengevoegd.

Voorbeelden:

lopen

yürümek
ik zal lopen

yürü-y-eceğ-ım

jij zult lopen

yürü-y-ecek-sin

zij,hij,het zal lopen

yürü-y-ecek

wij zullen lopen

yürü-y-eceğ-ız

jullie zullen lopen

yürü-y-ecek-sınız

zij zullen lopen

yürü-y-ecek-ler

Automatisch vervoegen van Turkse werkwoorden