Uw Tolk
Uw vertaler

Turks Les - Woordvorming

Om het Turks te kunnen verstaan is het belangrijk te weten dat woorden die in het Nederlands aan elkaar worden geschreven, in het Turks afzonderlijk worden geschreven.
Zelfstandige naamwoorden die opgebouwd zijn uit meerdere afzonderlijke zelfstandige naamwoorden worden in het Nederlands aan elkaar geschreven.
In het Turks worden deze niet aan elkaar geschreven maar krijgt het laatste woord van het samengestelde woord, het achtervoegsel voor de bezitsvorm derde persoon nl. een i.
Het achtervoegsel wordt volgens de grote vocaal harmonie gevormd dus een ı,u,i of ├╝.

Voorbeelden:

lam=kuzuvlees=et lamsvleeskuzu eti
auto=araba sleutel=anahtar autosleutelaraba anahtarı
olijf=zeytin olie=yag olijfoliezeytin yağı
kers=vişne jam=re├žel kersenjamvişne re├želi
hand=el boek=kitap handboekel kitabı

Als het woord op een klinker eindigt, dan wordt de bufferklank s tussengevoegd.

Voorbeelden:

bed

yatak kamer oda slaapkamer yatak odası
huisev deurkapı huisdeurev kapısı
tanddiş borstelfır├ža tandenborsteldiş fır├žası

Bestaat het woord slechts uit een klinker dan wordt de bufferklank y tussengevoegd:

appel= elma sap= su appelsap= elma suyu

Eindigt het Turkse woord op een van de onderstaande medeklinkers uit dan verandert de medeklinker in een zachte medeklinker:

  • t --> d
  • k --> ğ
  • p --> b
  • ├ž --> c

Voorbeelden:

toilet tuvalet papier kağıt toiletpapier tuvalet kağıdı

soep

├žorba lepel kaşık soeplepel ├žorba kaşığı
les ders boek kitap lesboek ders kitabı
peer armut boom ağa├ž pereboom armut ağacı

Bij meervouden van samengestelde woorden krijgt het laatste deel de vervoeging voor het meervoud:

Voorbeelden:

telefoon

telefon nummer numara telefoonnummers telefon numaraları
kip tavuk gerecht yemek kipgerechten tavuk yemekleri
hand el tas ├žanta handtassen el ├žantaları

Vraagvorming beginles Achtervoegsel