Uw Tolk
Uw vertaler

Online Nederlands Turks, Turks Nederlands woordenboek

Medisch woordenboek Turks

Dit woordenboek kunt u gebruiken om een groot aantal medische termen naar/van het Turks te vertalen.

Unieke eigenschappen van het Turkse woordenboek

1. Online grootste Woordenschat Dit Nederlands-Turks woordenboek bevat meer dan 58.000 woorden.
2. Vocale ondersteuning U kunt naar de uitspraak van vele Turkse woorden luisteren.
3. Turkse meervouden Worden bij de invoer automatisch herkend en herleid tot het stamwoord.
4. Fout geschreven Turkse woorden Waarbij geen Turkse letters gebruikt zijn, worden herleid tot de correcte schrijfwijze.
5. Turkse werkwoorden In woordenboeken vindt u slechts de onbepaalde tijd van werkwoorden,
dit woordenboek herkent verschillende Turkse werkwoordstijden.

Botanisch woordenboek Turks

Hiermee kunt u groot aantal bloemen,planten en kruiden naar en van het Turks vertalen.

Juridische termen Turks

Handig voor vertalers en tolken om snel een juridische term op te zoeken in het Turkse woordenboek.

6. Turkse naamvallen en achtervoegsels

Turkse woorden bestaan meestal uit verschillende achtervoegsels.
Op unieke wijze worden deze achtervoegsels ontleed en het stamwoord met vertaling getoond.
Volgende Turkse naamvallen en achtervoegsels worden herkend:

6.1 Plaatsbepalende naamval
6.2 Richtingsbepalende naamval
6.3 Achtervoegsel voor bezitsaanduiding
6.4 Achtervoegsel voor beroepsaanduiding
6.5 Achtervoegsel voor met-zonder
6.5 Achtervoegsel voor omdat

Voor grotere vertalingen van Turks naar Nederlands en Nederlands naar Turks, klikt u:Vertalingen

Veiling

Online 1 bezoeker(s) - Vandaag werd deze pagina: 74 keer bezocht. Vandaag, 2024-05-24 waren online onze leden: