Uw Tolk
Uw vertaler

Vragen in het Turks

In het Turks kunnen vragen op twee manieren gevormd worden :

  1. door vraagwoorden
  2. door vraag-achtervoegsel

Vraagwoorden

Hoe Nasıl
Wie Kim
Wat Ne
Waar Nerede
Waar vandaan Nereden
Wanneer Ne zaman
Waarom Neden, Niye
Welke Hangi

Voorbeelden - Vraagzinnen in het Turks met vraagwoorden:

Nasılsın ? = Hoe is het met je?

iyiyim= Met mij is het goed.

O kim ? = Wie is zij? (hij, het)

O Leyla = Zij is Leyla.
Bu ne? = Wat is dat? Bu bir çanta = Dit is een tas.
Zeynep nerede? = Waar is Zeynep? Zeynep okulda = Zeynep is op school.
Nereden geliyorsun? =Waar kom je vandaan? Plajdan = van het strand
Semra ne zaman geliyor ? =
Wanneer
komt Semra?
Yarın = Morgen
Gül neden gidiyor? = Waarom gaat Gül weg? Sıkılıyor = Ze verveelt zich.
Hangi kalem? = Welke pen ? Bu = Deze.

Turkse Les - Vragen mbv. achtervoegsels

Zonder de zinsbouw te veranderen wordt aan het einde van de zin het achtervoegsel mi toegevoegd.
Het achtervoegsel kan mi,-mı,-mu of -mü worden deze is afhankelijk van de grote vocaalharmonie.
Deze achtervoegsels worden altijd apart geschreven, dwz. het wordt niet aan het woord geplakt.

Kaldı ?

Is zij/hij/het gebleven?
Gülüyor musun? Lach je ?
Gidecek miyiz? Gaan we?

Persoonsnaamwoorden  Turkse les  Woordvorming