Uw Tolk
Uw vertaler

Turkse werkwoorden

In het Turks eindigen alle werkwoorden in de basisvorm op -mek of -mak.
Of het werkwoord op -mek of op -mak eindigt wordt door de kleine vocaalharmonie bepaalt. 

Voorbeelden:

Nederlands Werkwoord Werkwoordstam Eindiging
praten konuşmak konuş mak
rennen koşmak koş mak
spelen oynamak oyna mak
luisteren dinlemek dinle mek
drinken içmek mek
lachen gülmek gül mek

De werkwoordsstam is tegelijkertijd ook de bevelsvorm in het Turks bv.: Konuş! = Praat!
Bij de verschillende werkwoordsvormen wordt de werkwoords-eindiging (mek,mak) eraf gehaald en naast de toevoeging voor de tijdsvorm ook een toevoeging voor de persoonsvorm gemaakt :

Voorbeelden:

Nederlands Turks
(met-mek)
Nederlands Turks
(met-mak)
komen gelmek zitten oturmak
1. ik kom geliyorum 1. ik zit oturuyorum
2. jij komt geliyorsun 2. jij zit oturuyorsun
3. zij/hij/het komt geliyor 3. zij/hij/het zit oturuyor
wij komen geliyoruz wij zitten oturuyoruz
jullie komen geliyorsunuz jullie zitten oturuyorsunuz
zij komen geliyorlar zij zitten oturuyorlar

De vetgedrukte woorden geven de toevoeging voor de persoonsvorm aan.
De blauwe letters (iyor,uyor) geven de tijdsvorm aan (tegenwoordige tijd).
De vorm voor de tegenwoordige tijd is: Xyor.
Waarbij X ı, u, i, of ü kan zijn afhankelijk van de grote vocaalharmonie.
De 3. persoonsvorm (zij,hij) heeft in het algemeen geen toevoeging.

Zie voor automatisch vervoegen van Turkse werkwoorden